خاطره ای از معلم قرآن
36 بازدید
موضوع: اخلاق و عرفان
«وَ ادْعُوهُ مُخْلِصینَ لَهُ الدِّینَ؛ بخوانید خدا را از سر اخلاص و در هر عبادت رو به سوی او آرید». (اعراف: 29)

خاطره ای شیرین با حضرت استادقرائتی (ادم الله ظله الشریف)

روز چهارشنبه 23 آبان 1397 توفیق از جانب حضرت حقتعالی عنایت شد که به همراه پسرم محمد جواد که 9 بهار زیبا از عمر او می گذرد 
به دیدار استادی که جنس او از اخلاص است برسیم 
اصرار این پسر 9 ساله ام که مرا در این دیدار همراهی می کرد غرق در فکر و تاملم فرو برد 
می خواست دست استاد را به تبرک بوسه زند 
و به آرزویش رسید 
و بعد از دیدار نگاه من به چهره این پسر 9 ساله ام افتاد دیدم او غرق در نشاط است
از او علت نشاط را پرسیدم ؟
گفت : بابا جون بهترین لحظه عمرم می دانی چه لحظه ای بوده؟
گفتم عزیزم کدام لحظه ؟
گفت : همان لحظه که بوسه بر دستان استادت زدم دست دیگرش رابر سر من کشید آن لحظه را با دنیا عوض نمی کنم 
با خود به فکر فرو رفتم و در نهان خود با خویشتن به سخن در آمدم :
گفتم : 
چه اکسیری در وجود این شخصیت نهفته است که اینگونه بر دلها تاثیر می گذارد؟
آنموقع فهمیدم :
.
.
این مرد معلم قرآن است
.
این مرد تقوا دارد 
.
این مرد اخلاص دارد
.
این مرد تکبر ندارد 
.
این مرد فقط فرمایش نمی کند! بلکه سعی بر این دارد قرآن را بفهمد و عمل کند و به دیگران بفهماند 


خداوندا در ظهور حجتت تعجیل بفرما
توفیق فهم قرآن برایمان عنایت بفرما
و مارا از عاملان به قران قرار بده
 علما واساتید گرانقدر و مراجع معظم تقلید علی الخصوص مقام معظم رهبری  بر طول عمرشان بیافزای
آمین یا رب العالمین

اَللّهُمَّ نَوِّر قُلُوبَنا بِالْقُرآن

اَللّهُمَّ زَیِّن اَخْلاقَنا بِزینَةِ الْقُرآن